Historiek

Begin maart 2016 trokken we met 5 lotgenoten (Stefanie, Michèle, Veerle, Rein en Jamal) naar Nederland. We bezochten er een jongerenpolikliniek en namen deel aan het AYA congress voor jongeren met kanker. We ontmoetten er Nederlandse lotgenoten die zelf een groep hadden. Dit wilden we ook in Vlaanderen. Een droom was geboren.

Via een enquête peilden we naar de situatie en de noden bij jongeren tijdens en na de behandeling. Ruim de helft van de jongeren gaven daarbij te kennen dat ze het een fantastisch idee zouden vinden dat er een lotgenotengroep door en voor jongeren zou komen. Een zevental jongeren wilden mee aan de slag! Een aantal brainstorms en een hele administratieve rondslomp volgden, om een feitelijke vereniging te kunnen worden.

Om FLAYA levensvatbaar te maken en te onderhouden hadden we ook geld nodig. Kom Op tegen Kanker ondersteunde ons met startkapitaal. Van een vader die zijn dochter verloor aan kanker kregen we een mooie sponsoring. De Stichting tegen Kanker sponsorde ons logo en de ontwikkeling van de website.

In september 2017 is ook Marion ons team komen versterken. Zij wil vooral inspelen op de bekendmaking van FLAYA, zodat er geen enkele jongere meer alleen voor hoeft te staan tijdens of na zijn/ haar ziekte. Ook heeft ze meegewerkt aan het verder uitbreiden van de activiteiten. Inmiddels hebben we een breed scala aan activiteiten, zoals een 6-maandelijkse Wellness, sportieve activiteiten, dagjes naar pretparken en bijna maandelijks een FLAYA-klap.

Tot op de dag van vandaag werken we aan nieuwe activiteiten en zijn we ook bezig met het vormen van duurzame samenwerkingsbanden met de ziekenhuizen en andere lotgenotengroepen, om elkaar zo veel mogelijk te ondersteunen in wat belangrijk is voor jongeren met en na kanker!

FLAYA wil meer lotgenotencontact organiseren en hun community laten groeien.